Ngày: Tháng Mười Hai 20, 2019

Chuyển tải là gì

Chuyển tải là gì? Phân biệt cách vận chuyển Direct và VIA

20/12/2019

Giống như thông thường, không phải chuyến xe nào cũng đưa chúng ta từ điểm đầu đến điểm cuối, thì trong xuất nhập khẩu cũng vậy, nó được gọi là chuyển tải. Từ hình thức chuyển tải, cùng Sinh viên Ngoại Thương tìm hiểu về cách phân biệt về cách vận chuyển trực tiếp – Direct […]