15 câu danh ngôn nổi tiếng thế giới về tri thức nhân loại

15 câu danh ngôn nổi tiếng thế giới về tri thức nhân loại

Nhận thấy tầm quan trọng của tri thức nhân loại, nhiều danh hào nổi tiếng đã nói lên tiếng nói của mình thông quan những câu danh ngôn nổi tiếng

Cùng Sinh viên Ngoại Thương tìm hiểu về những danh ngôn nổi tiếng thế giới về tri thức nhân loại dưới đây được chắt lọc và giới thiệu đến bạn đọc.

1.Imagination is more important than knowledgeAlbert Einstein

Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức.

>>>>>>> Xem thêm: Tri thức nhân loại điêu đứng trước sự bí ẩn của 5 công trình nổi tiếng

2.Knowledge in the head and virtue in the heart, time devoted to study or business, instead of show and pleasure, are the way to be useful and consequently happy – John Adams

Tri thức trong đầu và đạo đức trong tim, thời gian cống hiến để nghiên cứu và lao động thay vì hình thức và lạc thú, đó là cách để trở nên hữu dụng, và nhờ vậy, có được hạnh phúc. học xuất nhập khẩu online tại tphcm

3.The instruction we find in books is like fire. We fetch it from our neighbours, kindle it at home, communicate it to others, and it becomes the property of all – Voltaire

Những gì sách dạy chúng ta cũng giống như lửa. Chúng ta lấy nó từ nhà hàng xóm, thắp nó trong nhà ta, đem nó truyền cho người khác, và nó trở thành tài sản của tất cả mọi người. chính sách lương thưởng

4.What we know is a drop, what we don’t know is an ocean – Isaac Newton

Điều ta biết là giọt nước, điều ta chưa biết là đại dương. học kế toán thực hành ở đâu tốt

5.Knowledge is the eye of desire and can become the pilot of the soul – Will Durant

Tri thức là con mắt của đam mê, và có thể trở thành hoa tiêu của tâm hồn.

6.Knowledge isn’t power until it is applied – Dale Carnegie

Tri thức chưa có sức mạnh chừng nào còn chưa được áp dụng.

15 câu danh ngôn nổi tiếng thế giới về tri thức nhân loại

7.Everything you need for better future and success has already been written. And guess what? All you have to do is go to the library – Henri Frederic Amiel

Tất cả những gì bạn cần cho thành công và một tương lai tươi sáng hơn đã được viết ra rồi. Và sao nữa? Tất cả những gì bạn phải làm là đi tới thư viện. khóa học kế toán doanh nghiệp

8.Human behavior flows from three main sources: desire, emotion, and knowledge – Plato

Hành vi của con người bắt đầu từ ba nguồn chính: khao khát, cảm xúc, và tri thức.

9.Between falsehood and useless truth there is little difference. As gold which he cannot spend will make no man rich, so knowledge which cannot apply will make no man wise – Samuel Johnson

Giữa sự sai lầm và sự thực vô dụng không có nhiều khác biệt. Cũng giống như vàng không thể dùng sẽ chẳng khiến ai giàu có, kiến thức không thể áp dụng sẽ chẳng khiến ai thông thái hơn. hạch toán cước vận chuyển

10.To teach details is to bring confusion; to establish the relationship between things is to bring knowledge – Maria Montessori học xuất nhập khẩu ở đâu tốt nhất

Dạy chi tiết là mang lại sự khó hiểu; thiết lập mối quan hệ giữa vạn vật là mang lại tri thức

11.Reading is an activity subsequent to writing: more resigned, more civil, more intellectual – Jorge Luis Borges

Đọc là hoạt động xảy ra sau viết: nhẫn nại hơn, lịch duyệt hơn, trí tuệ hơn.

12.Learning is the only thing the mind never exhausts, never fears, and never regrets – Leonardo da Vinci

Học hỏi là điều duy nhất mà trí tuệ không bao giờ mệt mỏi, không bao giờ sợi hãi, và không bao giờ nuối tiếc. khóa học xuất nhập khẩu ngắn hạn

13.The best possible way to prepare for tomorrow is to concentrate with all your intelligence, all your enthusiasm, on doing today’s work superbly today. That is the only possible way you can prepare for the future – Dale Carnegie

Cách tốt nhất để chuẩn bị cho tương lai là tập trung tất cả trí tuệ, tất cả nhiệt huyết vào việc thực hiện thật tốt công việc của ngày hôm nay. Đó là cách duy nhất khả thi để chuẩn bị cho tương lai. nghiệp vụ xuất nhập khẩu

14. I am convinced that the unwritten knowledge scattered among men of different callings surpasses in quantity and in importance anything we find in books, and that the greater part of our wealth has yet to be recorded – Gottfried Wilhelm Leibniz

Tôi tin rằng tri thức chưa được viết ra nằm rải rác giữa những con người thuộc nhiều bối cảnh khác nhau vượt qua mọi điều chúng ta có thể tìm thấy trong sách về cả số lượng và tầm quan trọng, và phần lớn nhất trong tài sản của chúng ta vẫn chưa được ghi lại. học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tphcm

15. There are three principal means of acquiring knowledge… observation of nature, reflection, and experimentation. Observation collects facts; reflection combines them; experimentation verifies the result of that combination – Denis Diderot maã sku là gì

Có ba nguyên tắc để đạt được tri thức… quan sát tự nhiên, suy ngẫm và thử nghiệm. Quan sát thu thập thực tế; suy ngẫm kết hợp chúng; thử nghiệm xác minh kết quả kết hợp đó.

Mong những chia sẻ của Sinh viên Ngoại Thương sẽ hữu ích với bạn!

>>>>>> Bài viết xem nhiều: Học xuất nhập khẩu thực tế ở đâu tốt nhất 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *