Ngày: Tháng Hai 24, 2020

Nội dung trình bày trên các chứng từ xuất nhập khẩu

Nội dung trình bày trên các chứng từ xuất nhập khẩu

24/02/2020

Trong một bộ chứng từ xuất nhập khẩu, tùy theo từng loại hàng hóa, quốc gia xuất nhập khẩu, hãng vận chuyển, điều kiện giao hàng,… Tuy nhiên, dù là trường hợp nào thì bộ chứng từ không thể thiếu: Hợp đồng thương mại, hóa đơn, packing list, vận đơn. >>>>>>>> Xem thêm: Bộ chứng từ […]