Ngày: Tháng Năm 29, 2021

Kỹ năng mềm cho sinh viên

Những kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên

29/05/2021

Tại sao sinh viên cần trang bị kỹ năng mềm?. Chỉ với kiến thức chuyên ngành mà các trường đại học cung cấp cho sinh viên trên giảng đường chưa đủ để giúp sinh viên có thể vượt được qua những khó khăn và thử thách trong tương lai. Chính vì thế ngoài kiến thức […]