Ngày: Tháng Sáu 13, 2020

Tọa đàm: Tác động của dịch Covid-19 đến ngành kinh tế VN và ngành logistics

Tọa đàm: Tác động của dịch Covid-19 đến ngành kinh tế VN và ngành logistics

13/06/2020

Nhận thức được tác động lớn từ dịch Covid-19 đến ngành kinh tế VN nói chung và ngành logistics nói riêng, chúng tôi tổ chức buổi tọa đàm này đến với các bạn Sinh viên Ngoại Thương. Chương trình tổ chức với sự kết hợp của CLB IBC – FTU – Câu lạc bộ Kinh doanh Quốc […]