Ngày: Tháng Năm 15, 2020

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Cu Ba

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Cu Ba

15/05/2020

Mới đây, để ủng hộ và thực hiện Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba giai đoạn 2020 – 2023, Chính Phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt. Biểu thuế này được ban hành tại Nghị định số 39/2020/NĐ-CP […]