Ngày: Tháng Một 16, 2020

Bộ chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa

Bộ chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa

16/01/2020

Khi xuất nhập khẩu hàng hóa, việc bắt buộc là bạn phải chuẩn bị đầy đủ bộ chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa. Tùy thuộc vào quốc gia, đặc tính  hàng hóa, … sẽ có bổ sung về các chứng từ khác nhau.  >>>>>>>> Xem thêm: Chuyển tải là gì Bộ chứng từ xuất nhập […]